Informace o nás

Odbor KČT Klub Dobrý hospodář Olomouc

Pořadatel turistických akcí: Od roku 1989 až do konce roku 2018 odbor uspořádal 149 oficiálních dálkových a turistických pochodů, 1 neoficiální dálkový pochod, 1 setkání ZPT a 4 cykloakce s celkovou účastí  19 511 osob. Tyto organizované akce během let navštívili účastníci ze Slovenska, Polska, Německa, Kazachstánu, Japonska, USA, Ruska, Maďarska, Dánska, Peru a Nového Zélandu.

Propagátor KČT: Regionální výstavy turistického ruchu a využití volného času "Tourism Expo" v Olomouci v letech 2002 - 2007 jako samostatný vystavovatel a od roku 2008 do roku 2016 s oblastí KČT Olomoucký kraj. Expozice odboru na výstavě ke 120. letům KČT v muzeu v Litovli v roce 2008 a samostatná výstava odboru "Co nabízí turistika" v Černé věži v Drahanovicích v roce 2008. Účast regionální televize a Českého rozhlasu na pořádaných akcích KDHO. Novinové články o činnosti odboru a KČT v regionálním tisku. Prezentace KČT na akci "Oslavy lesa na Floře" od roku 2013.

Ocenění OKČT KDHO: Veřejné uznání oblasti KČT Olomoucký kraj Za propagaci KČT na veřejnosti v roce 2006.

Registrace odboru: Od roku 1996 je OKČT KDHO registrován pod evidenčním číslem 112211 pod Klubem českých turistů.

V roce 2019 bude odbor KČT KDHO pořadatelem 48. ročníku akce "Za posledním puchýřem" v Olomouci.

Naši uživatelé

Cílovou skupinou našich uživatelů je široká turistická veřejnost a zájemci o dění v turistice v Olomouci.

STRUČNÁ HISTORIE A MILNÍKY KDHO.

Původně recesistický turistický spolek účastníků dálkových pochodů vznikl ke konci roku 1989. Na počátku své existence, v únoru 1989 vydává turistický záznamník Dobrý hospodář a v témže roce pořádá svůj první dálkový pochod pro zvané kamarády. V roce 1996 je spolek již pod názvem Klub Dobrý hospodář Olomouc zaregistrován pod Klubem českých turistů.

Důvodem vzniku Klubu byla snaha dokázat sobě a ostatním, že jsme schopni pořádat kvalitní turistické podniky a najít si své stálé nadšence a příznivce.

Milníky KDHO

1989 - vydání turistického záznamníku Dobrý hospodář a vznik recestického turistického spolku se stejným názvem. 

1990 - uspořádání prvního ročníku turistické akce pro veřejnost na Svatém Kopečku.                                                                                                       1996 - registrace KDHO pod Klubem českých turistů.

1997 - vydání prvního záznamníku oblastního turistického odznaku Litovelské Pomoraví.

1999 - poprvé pořádáme pochod IVV a dálkový pochod "Zmrzlé Hanák" je zařazen do cyklu 10 pochodů IVV ČR. Vydán záznamník oblastního turistického
odznaku Zábřežsko.

2002 - první prezentace odboru a KČT na regionální výstavě Tourism Expo v Olomouci.

2008 - expozice odboru na výstavě ke 120. letům KČT v muzeu v Litovli. Samostatná výstava KDHO "Co nabízí turistika" v Černé věži v Drahanovicích. Vydána  první výroční turistická známka - k 10. ročníku akce Setkání s pivem.

2009 - spuštěna prezentace odboru na internetových stránkách.

2010 - na oblastní konferenci KČT byl do Oblastního výboru KČT Olomoucký kraj zvolen předseda odboru Rostislav Klemeš na pozici místopředsedy pro program a na pozici sekretářky oblasti byla zvolena paní Iveta Klemešová.

2012 - 20. ročník pochodu "Zmrzlé Hanák - memoriál Vlastimila Zbírala" byl zároveň stým pochodem, který odbor KDHO uspořádal.

2014 - vytvořen facebook Klubu Dobrý hospodář. Na oblastní konferenci byl zvolen za předsedu Oblastního výboru KČT Olomoucký kraj pan Rostislav Klemeš a do OV KČT byli zvoleni paní Iveta Klemešová a pan Tomáš Hala.

2017 - 25. ročník pochodu "Zmrzlé Hanák - memoriál Vlastimila Zbírala. Vydána výroční turistická známka a výroční turistická nálepka s audiobedekrem.

2018 - na oblastní konferenci KČT byl opět zvolen za předsedu OV KČT Olomoucký kraj pan Rostislav Klemeš a do OV byla opět zvolena paní Iveta Klemešová. Uspořádán 20. ročník akce "Setkání s pivem", vydána výroční turistická nálepka s audiobedekrem. Z akce vysílány v přímém přenosu záběry na facebooku.                                                                                                                                                                                                            Odbor získal záštitu hejtmana Olomouckého kraje, pana Ladislav Oklešťka a náměstkyně primátora Statutárního města Olomouce Mgr. Markéty Záleské na pořádání 48. ročníku akce "Za posledním puchýřem" v Olomouci v roce 2019. Zástupci odboru společně se zástupci Olomouckého kraje a Statutárního města olomouce slavnostně převzalií štafetu pro pořadatele významné turistické akce KČT v listopadu na akci v Semilech.

                         

Poděkování: odbor KČT děkuje všem svým bývalým i současným aktivním členům za práci pro turistiku, všem svým kamarádům a příznivcům za podporu.