Členská základna OKČT KDHO

Členy odboru jsou lidé z různých částí ČR, které spojuje kladný vztah k pěší turistice. Věkový průměr odboru činí cca 50 let, přičemž  věkové rozpětí je od 1 do 93 roků.

Vývoj členské základny

1996 - rok založení odboru KČT - 9 členů.

1997 - nárust členů KDHO - 80 členů.

1998 - sloučení OKČT KDHO s TOM Tuři - 105 členů.

1999 - 103 členů.

2000 - úbytek členů po osamostatnění TOM Tuři - 78 členů.

2001 - 82 členů.

2002 - 106 členů.

2003 - 78 členů.

2004 - 75 členů.

2005 - 67 členů.

2006 - 64 členů.

2007 - 54 členů.

2008 - 48 členů.

2009 - 51 členů.

2010 - 47 členů.

2011 - 51 členů kmenových, 1 člen hostování (52 celkem)

2012 - 52 členů kmenových, 5 členů hostování (57 celkem)

2013 - 63 členů kmenových, 3 členové hostování (66 celkem)

2014 - 75 členů kmenových, 4 členové hostování (79 celkem)

2015 - 85 členů kmenových, 2 členové hostování (87 celkem)

2016 - 100 členů kmenových (3 členové z Polska), 5 členů hostování (105 celkem), 1x TOP člen KČT
2017 - 112 členů kmenových, 4 členové hostování (116 celkem), 4x TOP členové KČT
2018 - 115 členů kmenových, 4 členové z Polska, 4 členové hostování (119 celkem), 4x TOP členové KČT
2019 - 120 členů kmenových, 4 členové hostování (celkem 124), 5 členů z Polska, 2 členky z Nizozemí, 4x TOP členové KČT
2020 - 126 členů kmenových, 5 členů hostování (celkem 131), 5 členů z Polska, 2 členky z Nizozemí, 3x TOP členové KČT

 

Ocenění členů KČT KDHO

Čestný odznak Vojty Náprstka - 1 člen
Čestný odznak KČT - 2 členové.

Čestné uznání KČT - 7 členů.

II.  stupeň "Veřejné uznání" (diplom s medailí) - 12 členů.

III. stupeň "Veřejné uznání" (diplom) - 19 členů.

 

Vyškolení členové KČT KDHO

V odboru je celkově vyškoleno 28 členů jako vedoucí základní turistiky a 1 člen jako cvičitel turistiky. Jedna členka je rozhodčím turistických závodů.

 

Výbor odboru KČT KDHO

Současný výbor odboru pracuje v současnosti ve složení:

Předseda - Rostislav Klemeš (zároveň předseda OV KČT oblast Olomoucký kraj, člen ÚV KČT, člen Programové rady oblasti KČT Olomoucký kraj, člen Sekce pěší turistiky, krajánek IVV za oblast KČT Olomoucký kraj).

Hospodář - Iveta Klemešová (zároveň hospodářka a sekretářka OV KČT oblast Olomoucký kraj).

Členové výboru - Josef Jungling, Miroslav Fereš, Drahomír Šeuer, Ing. Jiří Hambálek (zároveň členové Programové rady OV KČT oblast Olomoucký kraj), Miroslav Klec.

Kontrola - Zdenka Reineltová, Jiřina Zapletalová.

 

Chci se stát členem odboru KČT

a) Vyplnit přihlášku do KČT. Zájemcům na vyžádání ji zašleme.

b) Zaplatit členský příspěvek na běžný rok. Ten je sestaven ze tří položek (odvod ústředí KČT, odvod oblasit KČT a příspěvek pro odbor KČT). Zájemcům  zašleme tabulku příspěvků pro daný kalendářní rok.