Členská základna OKČT KDHO

Členy odboru jsou lidé z různých částí ČR, které spojuje kladný vztah k pěší turistice. Věkový průměr odboru činí cca 50 let, přičemž  věkové rozpětí je od 1 do 92 roků.

Vývoj členské základny.

1996 - rok založení odboru KČT - 9 členů.

1997 - nárust členů KDHO - 80 členů.

1998 - sloučení OKČT KDHO s TOM Tuři - 105 členů.

1999 - 103 členů.

2000 - úbytek členů po osamostatnění TOM Tuři - 78 členů.

2001 - 82 členů.

2002 - rekordní počet členů KDHO - 106 členů.

2003 - 78 členů.

2004 - 75 členů.

2005 - 67 členů.

2006 - 64 členů.

2007 - 54 členů.

2008 - 48 členů.

2009 - 51 členů.

2010 - 47 členů.

2011 - 51 členů kmenových, 1 člen hostování (52 celkem)

2012 - 52 členů kmenových, 5 členů hostování (57 celkem)

2013 - 63 členů kmenových, 3 členové hostování (66 celkem)

2014 - 75 členů kmenových, 4 členové hostování (79 celkem)

2015 - 85 členů kmenových, 2 členové hostování (87 celkem)

2016 - 100 členů kmenových (3 členové z Polska), 5 členů hostování (105 celkem), 1x TOP člen KČT
2017 - 112 členů kmenových, 4 členové hostování (116 celkem), 4x TOP členové KČT
2018 - 115 členů kmenových (nový rekord KDHO), 4 členové z Polska, 3 členové hostování (118 celkem), 4x TOP člen KČT (z toho 2 TOP rodiny)

 

Ocenění členů KČT KDHO.
Čestný odznak KČT - 1 člen.

Čestné uznání KČT - 5 členů.

II.  stupeň "Veřejné uznání" (diplom s medailí) - 12 členů.

III. stupeň "Veřejné uznání" (diplom) - 22 členů.

 

Vyškolení členové KČT KDHO

V odboru je celkově vyškoleno 26 členů jako vedoucí základní turistiky a 1 člen jako cvičitel turistiky. Jedna členka je rozhodčím turistických závodů.

 

Výbor odboru KČT KDHO.

Současný výbor odboru pracuje v současnosti ve složení:

Předseda - Rostislav Klemeš.

Hospodář - Iveta Klemešová.

Členové výboru - Josef Jungling, Miroslav Klec, Miroslav Fereš, Drahomír Šeuer, Ing. Jiří Hambálek.

Kontrola - Zdenka Reineltová, Jiřina Zapletalová.

 

Chci se stát členem odboru KČT.

a) Vyplnit přihlášku do KČT. Zájemcům na vyžádání ji zašleme.

b) Zaplatit členský příspěvek na běžný rok. Ten je sestaven ze tří položek (odvod ústředí KČT, odvod oblasit KČT a příspěvek pro odbor KČT). Zájemcům  zašleme tabulku příspěvků pro rok 2019.