Záznamníky turistických odznaků KDHO - přehled.

Dobrý hospodář (1989 - 1996).

Pochodník Klubu Dobrý hospodář (1997 - 2007) - šest barevných variací odznaku.

OTO Litovelské Pomoraví (od roku 1997).

Hospodník (1998 - 2008) - čtyři barevné variace odznaku.

OTO Zábřežsko (od roku 1999).

Noční chodec (2000 - 2005).

IVV trasy Moravy (2001 - 2006).

Neplňous (2005 - 2008).

Štempléř (2007 - 2008).

Hanácké plóžil (2008 - 2011).

Pivonýr (2009 - 2012).

100 pochodů Dobrých hospodářů (2012 - 2013).

Štempléř 2. (2014 - 2015).

OTO Olomócko 2019