Po stopách historie města Olomouce

31.12.2014 00:00

 

 

Městská turistická trasa IVV byla připravena v roce 1999 členy odboru KČT Klub Dobrý hospodář Olomouc. Zpracování a vydání propozic trasy odpovídá směrnicím KČT o zřizování tras IVV. Tato městská trasa byla schválena sekcí IVV IML programové rady KČT dne 13. 7. 1999. V červnu roku 2003 byla trasa vyznačena dle směrnic KČT o značení turistických cest. Vyznačení provedli školení značkaři oblasti KČT Haná. Na realizaci projektu vyznačení kruhové trasy IVV byla poskytl finanční dotaci Magistrát statutárního města Olomouc.

Městská trasa IVV je celoroční akcí, přičemž razítko IVV lze do záznamníků akcí a záznamníků kilometrů získat 4x za rok (výměna kódu razítka probíhá čtvrtletně).

 

Propozice městské turistické trasy IVV.

 

1.      Městská turistická trasa IVV (Internationaler Volkssport verband) je určena nejen zájemcům o plnění podmínek záznamníků IVV, ale i široké veřejnosti. Na kruhové trase o celkové délce 11 km nabízí nejzajímavější pamětihodnosti Olomouce. Trasa začíná a končí u budovy hlavního nádraží ČD. Informaci poskytuje turistický rozcestník na sloupě u východu z budovy hlavního nádraží ČD. Okruh je vyznačen červenobílým značením, tzv. psaníčkem.

2.      Majitelé záznamníků IVV akcí i kilometrů obdrží razítko v Informačním centru v podloubí radnice po celý týden.

3.      Propozice trasy lze získat na akcích pořádaných OKČT KDHO, poštou nebo e-mailem.

4.      Městskou trasu IVV lze pro potvrzení do záznamníků absolvovat pouze jednou za každé čtvrtletí.

5.      Informace k trase IVV: Rostislav Klemeš, Dómská 2, 779 00 OLOMOUC, mobil: 777 204 326, e-mail: kdho@seznam.cz, ofta@seznam.cz

6.      Na vyžádání zašleme e-mailem informační leták s trasou.

                             

 

Kontroly na trase IVV.

 

K 1.  Hlavní nádraží ČD Olomouc – razítko z informačního centra ČD.

K 2.  Smetanovy sady – opis nad vchodem do palmového skleníku nebo razítko.

K 3.  Dóm sv. Václava – opis datumu návštěvy papeže u vchodu do katedrály.

K 4.  Klášter Hradisko – opis desky vpravo u vjezdu nebo razítko z vrátnice.